Fysiotherapie voor kinderen

 

Al 20 jaar observeer, onderzoek en behandel ik kinderen tot 18 jaar. Tevens geef ik ouders handvatten en advies. Deze kinderen hebben vaak een achterstand in hun motorische ontwikkeling. Dat kunnen  kinderen zijn die zowel op lichamelijk vlak moeite hebben om mee te komen, maar ook op sociaal-emotioneel vlak. Hierbij kan je denken aan lichamelijk onhandig zijn, ze worden bij sport en spel vaak buitengesloten enz. De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en met kindvriendelijke materialen.

Waarom fysiotherapie voor kinderen

Bij zuigelingen zijn er verschillende signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, onrust, asymmetrie, moeite met houdingsveranderingen, eenzijdig bewegen. Ook chronische aandoeningen aan het lichaam of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. In veel gevallen zullen de artsen van het consultatiebureau of uw huisarts een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen. Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is.

Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkel je je zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een fysiotherapeut, van pasgeboren baby’s tot sportende pubers.

Ook kunnen jonge kinderen een verkeerde houding of motoriek aanleren, hier kunnen ze veel last van hebben. Lichamelijk, maar ook sociaal. Doordat ze bijvoorbeeld moeite hebben met spelen op het schoolplein of in de gymles niet mee kunnen komen met leeftijdgenootjes.

Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden, die je onder de knie moet krijgen. Soms is het nodig dat je daarbij wat hulp krijgt. Een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen.

Kinderen kunnen motorisch onhandig zijn, houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen of veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen, of een slechte of slappe lichaamshouding hebben. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, met schrijven of meedoen met spelen in de pauze. Kortom, bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep.

Bij kinderen kan er ook sprake zijn van orthopedische of sportgerelateerde klachten, die door een fysiotherapeut behandeld kunnen worden.

Voorbeelden van indicaties bij de baby/peuter:

– Motorische ontwikkelingsachterstand

– Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding

– Huilbaby

– Billenschuiver (i.p.v. kruipen op knie)

– Cerebrale parese

– Spina bifida

– Pre-dysmature kind (te vroeg geboren)

– Plexus brachialis laesie t.g.v. de bevalling

Voorbeelden van indicaties bij het kind:

– Motorische ontwikkelingsachterstand

– Afwijkend looppatroon

– Mentale retardatie

– Cerebrale parese

– Lage of hoge spierspanning

– Orthopedische afwijkingen

– Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden

– Sensomotorische problemen

– Schrijfproblemen

– Houdingsproblemen

Hoe werkt fysiotherapie voor kinderen?

De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie zorgt ervoor dat u zonder verwijzing terecht kunt bij uw fysiotherapeut. Ik zal na een intake gesprek uw kind onderzoeken en beoordelen of dat er behandeld kan worden of dat uw kind wordt doorverwezen naar de huisarts of specialist. U kunt dus te allen tijde een afspraak voor uw kind maken. Ik kan in overleg contact maken met de huisarts en zo nodig specialisten.

Ik werk als fysiotherapeut contractvrij,  informeer bij uw verzekering of fysiotherapie voor uw kind ook 18 keer vergoed wordt uit de basisverzekering bij contractvrij therapeuten. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Kijk voor meer informatie over het maken van een afspraak bij ‘afspraak en tarieven‘.

Samen Wijs tot Bloei

Shopping Basket