Fysiotherapie & Reflex integratie voor kinderen

Welkom

Wat leuk dat je op mijn site bent!

Het is niet voor ieder kind zo vanzelfsprekend dat het zich op het gebied van motoriek, leren, sociaal-emotioneel en/of algemeen welbevinden goed ontwikkelt.

Als ouder wilt je niets liever dan dat je kind lekker in zijn vel zit, tevens goed op school mee kan komen en sociaal vaardig is.  Er kunnen moeilijkheden bij je kind ontstaan die het leven behoorlijk in de war schoppen.

Samen kunnen we kijken wat uw kind nodig heeft om stappen te kunnen maken, die zorgen voor een positieve ontwikkeling, waarbij het kind weer in zijn kracht komt te staan op het gebied van:

  • Motorische uitdagingen
  • Leermoeilijkheden
  • Sociaal-emotionele problemen
  • Algemeen welbevinden
  • Ondersteuning bij gediagnosticeerde stoornissen

Ik kan hierbij gebruik maken van verschillende behandelmethoden zoals Fysiotherapie, Reflexintegratie volgens Masgutova ( MNRI)Visuele screening, Rhytmic Movement Therapie enz.

Als fysiotherapeut observeer, onderzoek en behandel ik al 20 jaar kinderen tot 18 jaar. Hierbij geef ik ouders advies. De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden verbeteren en ontwikkelen. Met een aanvulling van Reflexintegratie volgens Masgutova (MNRI) gaan we terug naar de basis om stap voor stap een stevig fundament aan te leggen. We gaan werken aan de nog actieve reflexen. 

Nog actieve reflexen kunnen ervoor zorgen dat je niet de controle hebt over je lichaam die nodig is. Daarom is het mooi om bij reflexintegratie te zien hoe motorisch functioneren, schoolresultaten, maar ook algemeen welbevinden omhoog gaan zonder überhaupt maar iets aan onderwijsbegeleiding te doen.  Tevens kan je met reflexintegratie een stuk rust en ontspanning brengen in je lijf en hoofd. Kinderen leren zo ook hun motorische vaardigheden te verbeteren en te ontwikkelen.

Een voordeel kan zijn dat je met reflexintegratie niet hoeft te praten en toch hele mooie resultaten kunt behalen. Het mag natuurlijk wel, het is geen noodzaak om je beter te voelen. Je motorisch ontwikkelen is jezelf ook mentaal ontwikkelen, wat ontspanning in je lijf en hoofd brengt. Het kind komt weer in zijn kracht te staan

Samen Wijs tot Bloei

Karin Laméris